Данни

Заглавие Идеологии на българското. Имплицитният читател в романите „Светата кръв“ на Антон Баев и „Войната на буквите“ на Людмила Филипова
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

тематичен блок, читателят в текста на съвременната българска литература, имплицитен читател, съвременна българска литература, романът„Светата кръв“ на Антон Баев, романът „Войната на буквите“ на Людмила Филипова