Данни

Заглавие За някои проблеми в обучението по български език на китайски студенти
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

Резюме

Докладът разглежда специфични проблеми на преподаването на български език като чужд на китайски студенти във Военна академия „Г.С.Раковски“ в условията на интензивно езиково обучение с цел продължаване на образованието. Анализират се трудностите на китайските обучаеми при усвояването на фонетичната, графичната и лексическата система на българския език, като се обосновава необходимостта от използване на контактен език в началните етапи на обучението по БЕЧ и се споделя практически опит от прилагането на конкретни методи и подходи.