Данни

Заглавие Онтологичното изпитание в „Една дума“ на Яворов
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

слово, действие, онтология, Яворов, ирационалност

Резюме

Изследването прави опит да конструира проблематиката за възможностите на литературата като словесно изкуство да осъзнава и проблематизира онтологичните си граници в традиционната триада поезия-философия-история, с допълнението и на мита, в поетическите прозрения на стихотворението на Яворов „Една дума“. Нерешимото и решението, безкрайното и ограниченото отвеждат към синтетичното поле на хуманитаристиката, сведено до поетическия образ. Разколебаните референции са белег на символистичната поетика, но и на творческото начало, което не се примирява с нито един свят като окончателен.