Данни

Заглавие За екстралингвистичните аспекти на процесите в адаптацията на имената на българите в Цариброд, Сърбия
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

изписване, фамилни имена, Цариброд, социолингвистични аспекти, културологични аспекти, административни аспекти

Резюме

Настоящото проучване като част от по-мащабен изследователски проект е мотивирано от юридически въведената възможност за изписване на женските фамилни имена в Република Сърбия съгласно българската правописна норма. За разлика от сравнително голямото присъствие на краеведски изследвания, посветени на населените места в община Цариброд, антропонимите на местното население не са били предмет на цялостно изследване, въпреки че те са част от българския ономастикон и българското културноисторическо наследство. Целта на този доклад е да бъдат разгледани социолингвистичните, културноисторическите и административните аспекти на изписването на фамилните имена на българите в Цариброд, Сърбия през различни исторически периоди.