Данни

Заглавие Мислене, разум и разумно в славянските преводи на житието на св. Антоний Велики
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

старобългарски преводи, старогръцки език, житие, Антоний Велики, Атанасий Александрийски, късноантична философия, християнство, терминология

Резюме

Житието на св. Антоний се приема за базисния текст на християнското монашество. В него започва развитието на духовната терминология, с която новото културно движение обмисля, обговаря и предава духовните реалии, до които достига. Преводите на житието в славянска среда представят интересни преводачески решения, които следва да бъдат разгледани както в съпоставка с корпуса от класически старобългарски текстове, така и с такива, запазени в по-късни преписи но със сигурен старобългарски произход. Едно такова вглеждане цели не само да проследи историческия развой на християнската лексика, но също така да проследи динамичната ѝ връзка с късноантичните културни и философски контексти, в които тя възниква.