Данни

Заглавие Мегалитът "Слънчевата врата" край Бузовград: сглобяване на разказа за наследството
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

тематичен блок, минало, исторически възстановки

Резюме

Т. нар. мегалит "Слънчевата врата" край казанлъшкото село Бузовград е една от най-популярните „дестинации“, свързани с тракийската древност в днешна България. Става дума за група каменни блокове, разположени на живописно място в Сърнена гора, за чиито характер обаче учените изказват различни мнения. По-известна е тезата, която акцентира върху култовото предназначение на обекта и го обвързва с мистичните ритуали на траките. През последните години тя бива мобилизирана за целите на туризма и политиките за местно развитие. На този фон непопулярна остава версията, която настоява, че се касае за естествено скално образувание.

Предлаганият доклад проследява свързванията между различни социални актьори (учени, политици, местна общност, туристи, възстановчици и др.), които довеждат до осмислянето и утвърждаването на обекта именно като тракийски мегалит. Изследването осветлява както процесите по конструиране на нов топос на тракийското наследство в съвременността, така и действията, които допринасят за „стабилизирането“ на изградения разказ.