Данни

Заглавие Използване на виртуални и визуални елементи при представяне на книга
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

пъблисити, онлайн, офлайн среда, роман, сборник с разкази, Ютуб, Фейсбук

Резюме

Статията е сравнителен анализ между сборника с кратки разкази „Най-страшното” и романа „Космонавтите само минават”. Разгледан е проблемът за виртуалното и визуалното им презентиране. С прилагането на различни визуални аргументи се постига по-въздействащо убеждаване на реципиента. Избран е игровият и творческият подход. Използвани са пълноценно новите мултимедийни платформи Ютуб, Фейсбук чрез създаване на специално видео или фейсбук страница, събитие, както и комбинирането помежду им.

Част от изводите са:

1) В съвременната ситуация книгите намират успешно своята публика;

2) Изграждане на персонален ПР със средствата на въображението.