Данни

Заглавие Ролята на фразите в разказването на света
Редакция

Публикувано от  Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

стилистика, фразема, пародия, рима

Резюме

Докладът разглежда функцията на фраземите в теченията на в. Сега, в. Телеграф и в. Стършел. Чрез техниката на стилистичния анализ се търсят техните функции в конструирането на света, оценката за събитията и създаването на кохерентност.