Данни

Заглавие Мигел Маняра: преобразеният Дон Жуан
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

Дон Жуан, Мигел де Маняра, прелъстител, покаялият се грешник

Резюме

Предложеният доклад представлява част от по-широко изследване, обект на което е развитието на образа на Дон Жуан в европейската литература. Богатият откъм литературни процеси XIX в., се оказва благоприятен за развитието на сюжета за Дон Жуан. През 30-те години на XIX в. настъпва нов подем в литературната еволюция на сюжета. Легендата за Дон Жуан се обединява с легендата за Мигел Маняра, историческа личност, живяла през XVII в. Това сдвояване на двете легенди довежда до появата на качествено нов образ в литературата, този на преобразения и покаялия се Дон Жуан (Дон Хуан де Маняра). Настоящата работа се фокусира върху образа на Дон Хуан де Мараня и това по какъв начин е представен той в новелата “Душите от чистилището” на Проспер Мериме и пиесата „Дон Хуан де Мараня или падението на ангела” на Александър Дюма-баща.