Данни

Заглавие Какво ни разказват търговските етикети...
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

търговски названия и етикети, семиотика, лингвистика

Резюме

Целта на изследването е да се проследят какви езикови средства и номинативни стратегии се използват в търговските названия на някои хранителни продукти (млечни изделия, хляб и тестени изделия, месни изделия и колбаси, вина и др.) в българския език. Търговските етикети на тези продукти се разглеждат като поликодово съобщение към потребителя, комбиниращо вербални и невербални средства, с помощта на които се активира цял комплекс от едновременно действащи когнитивни и емоционални етноспецифични фактори у купувача при избора на продукти в условията на огромно разнообразие и конкуренция на продукти на пазара. Затова е необходим комплексен семиотичен подход, който интегрира изследователски методи от областта на културната антропология, социалната психология, семиотиката и лингвистиката.