Данни

Заглавие Гроздето на Зевксис и завесата на Паразий
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

теория на отражението, похват, модернизъм, модерен реализъм, ефект на реалността

Резюме

Битката за истинския реализъм е особено изострена в марксисткия дискурс, както на изток, така и на запад от Берлинската стена. Отделни кадри от тези полемики включват не просто засрещането на разноречиви дискурси, но и прякото заставане лице в лице на леви мислители. Конфронтацията на Исак Паси и Тодор Павлов е само частен случай в една много по-широка рамка, мислен от замесените в нея като епическа битка във философския факултет през 60-те. Във връзка с този прастар дебат за правдоподобността/илюзорността на изкуството Исак Паси и като критика на теория на отражението на Тодор Павлов привлича иносказателно анекдотичната история, записана от Плиний Стари, за агона между Зевксис и Паразий. Докладът ще разгледа начините, по които е възможно да бъде подрита догматичната теороия на отражението.