Данни

Заглавие Репрезентацията на семиостиличните кодове във финалния монолог на романа „Възвишение” на Милен Русков
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

Милен Русков, Възвишение, семиостилистични кодове, монолог, Чарлз Пърс, триадична връзка

Резюме

В настоящия доклад са разгледани семиостилистичните кодове във финалния монолог на романа „Възвишение” на Милен Русков на няколко езикови равнища. Целта на текста е да бъде анализиран начинът, по който функционира монологът в контекста на теорията на Чарлз Пърс за знака като триадична връзка, с чиято помощ се реализират динамичните връзки в съзнанието на четящия.