Данни

Заглавие Фантастиката в днешния български роман: мотиви, футуристични визии, наратив
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

фантастика, роман, пънк роман, дистопия, сънят като мотив, двойник

Резюме

Във фокуса на вниманието са български романи от последните десетилетия, при които може да се наблюдава заличаването на жанровите разделения. Модели, характерни за жанра на фантастиката и дистопията, влизат в повествователните стратегии на редица романи извън фантастиката, а, от друга страна, романите от жанра на фантастиката усвояват мотиви, разработени в каноничната литература, като при мотивите за съня или двойника. Визиите за бъдещото общество инжектират повествованието с по-висока динамика и повишена събитийност. Обект на наблюдение е прозата на Алек Попов, Радослав Парушев, Васил Георгиев, Момчил Николов, Владимир Полеганов, Агоп Мелконян, Янчо Чолаков и др.