Данни

Заглавие Автоцензурата в разказите за периода на социализма днес
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

разказване, автоцензура, социализъм, лична история, меморат

Резюме

Кой, какво и как разказва? Кой, какво и защо премълчава? Как хората разказват живота си през XXI век? Периодът 1944-1989 г. е белязан както от силна обществена цензура, така и от сериозна автоцензура, която функционира като механизъм за самосъхранение. Днес ограниченията на режима ги няма, а обществената цензура, доколкото я има, работи по различен начин. Какво се случва с автоцензурата и по-специално как тя се отразява на личните разкази, отнасящи се към периода на социализма? Как и защо тази автоцензура продължава да функционира днес? Защо през XXI век се дават алтернативни и нелогични обяснения на постъпки от изследвания период? На тези въпроси ще се търси отговор в доклада, изграден въз основа на теренни записи от община Божурище, проведени през периода 2014-2015 г.