Данни

Заглавие Разказът в дейностно ориентираното обучение по български език като чужд
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

Дейностно ориентиран подход, ЧЕО, преподаване, основано на задачи, task-based language teaching, разказ

Резюме

Дейностно ориентираният подход, развиван в рамките на комуникативния метод в ЧЕО, е методологическа основа на Общата европейска езикова рамка (2006). Преподаването, основано на задачи, е активно разработвана форма на работа през последните години. Сред критериите за дефинирането на задача са: фокус върху значението, ангажиране на интереса, цел и изпълнение с конкретен резултат, както и ориентиране към отношенията в реалния свят (Willis, Willis 2007). Този подход е средство да се преодолее проблема с трансфера на експлицитното знание към говорене в реална среда (Ellis 2008). В настоящата работа анализираме предизвикателствата и рисковете при изпълнение на задача за съставяне на разказ по карикатури, които трябва да се подредят, като съпоставяме работата на няколко групи студенти.