Данни

Заглавие Случаи на морфологична интерференция между сръбски и български
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

интерференция, език, морфология, сръбски език, български език, категория, род, число, определеност

Резюме

Темата на доклада е базирана върху съпоставянето на морфологичните системи на сръбския и българския език. Особено внимание се обръща както на наличието на граматически и на лексикално-граматически категории, еднакви в двата езика - например категорията “род”, “число”, “вид”, но със своите типични особености, така и на отсъствието на едни или други морфологични черти в един от двата езика - например категорията “определеност”, и др., които липсват в сръбския. При описанието на морфологичните различия на двата езика би било възможно да се изработи набор от препоръки и правила за предотвратяване на реалните и потенциалните речеви грешки.