Данни

Заглавие Университетски учебник по литература във формата на диалог
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

старогръцка литература, диалогичност, учебници

Резюме

Става дума за нов (и още неотпечатан) университетски учебник по старогръцка литература. Той е пръв в историята на античните изследвания в България (досега никой у нас не е издавал книга с такова съдържание); но също е и уникален по формата си, тъй като е във вид на диалог, възпроизвеждащ семинарните занятия по тази дисциплина. За преимуществото на тези учебници пред традиционните, написани в лекционна (монологична) форма. Противопоставянето им възхожда към това между философски диалог от една страна, и лекция (записки на лекция) - от друга. Неговият пръв и класически пример са писаните за публикуване диалози на Платон и „езотеричните“ (непредназначени за публикуване и случайно оцелели) съчинения на Аристотел.