Данни

Заглавие От четенето на литература до биотехнологичното усилване
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

четене, емпатия, трансхуманизъм, морално усилване

Резюме

Докладът ще съсредоточи вниманието си върху две версии за усъвършенстването на човека – от една страна, тази на Марта Нусбаум, според която четенето на литературни текстове е от основополагащо значение за поддържането на съвременните демократични общества, защото формира т.нар. демократични емоции, и от друга страна, тази на трансхуманисти като Джулиан Савулеску, според които това формиране е призвано да отстъпи място на моделиране от съвсем различен тип, да бъде изместено от едно биотехнологично, фармацевтично емоционално и морално подобряване.