Данни

Заглавие Метафори за спомени
Редакция

Публикувано от  Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

Резюме

При лексикографското представяне на думата спомен в „Речника на българския език“ метафорите за спомени са просто илюстративен материал, излишен според много от ползвателите на речника. Така дори многотомният тълковен речник не може да обхване богатството и разнообразието на езиковите средства за изразяване на концепта спомен. Докладът ще представи езиковите метафори за концепта спомен в българския език.