Данни

Заглавие Обръщенията в съвременната медицинска комуникация
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

речев етикет, обръщения, медицинска комуникация

Резюме

Съвременната медицинска комуникация отразява динамичните промени, настъпили в развоя на българския език.

Речевият етикет е неразривно свързан с националния характер и манталитет на българина. При усвояване на културното речево поведение, в доклада се акцентира върху обръщенията, проявявани в медицинската реч. Обръщението се разглежда като единица на медицинския дискурс, възникнала в хода на социалното и комуникативно взаимодействие на лекар и пациент в конкретна медицинска среда.

В комуникативната лингвистика голямо внимание се отделя на прагматичния принцип на П. Грайс (Принцип на кооперацията) и на Дж. Лийч (Принцип на вежливостта), на риторическите права и задължения на говорещия и слушащия. Обръщението заема важно място в учтивата медицинска комуникация, при установяването на контекста между събеседниците и взима участие при изграждането на диалога.

Изследването се базира на материали от записи на интервюта, медицински вестници и списания, както и от Интернет.