Данни

Заглавие Уџбеници у практичној настави српског јежика као страног на универзитету Св. Климент Охридски
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

српски језик као страни, уџбеници, приручници, речници и граматике српског језика за странце, Св. Климент Охридски – Софија

Резюме

У раду је дат преглед уџбеника и приручника српског језика као страног коришћених на предмету Практични српскохрватски језик (Практически сръбски и хърватски език) на Факултету за славистику на Софијском универзитету Св. Климент Охридски у току академске 2018/2019. године. Задатак је истицање специфичности ових материјала у погледу тема и организације са циљем да се професорима, лекторима и студентима српског језика олакша одабир одговарајућег наставног материјала. Пажња ће бити посвећена и речницима и граматикама српског језика за странце, као и материјалима доступним на електронским платформама за учење.