Данни

Заглавие Събитие и песен (Модификации на колективната памет в български песнопойки от 1920-те и 1930-те)
Редакция

Публикувано от  Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

българска литература, песнопойки, 1920-те години, 1930-те години, септември 1923 г., памет, фолклор, песен, градска песен

Резюме

Обект на доклада ще бъде „епическият разказ“, който определените като „народни“ песнопойки от 1920-те и 1930-те създават за значими (и не само) събития на своето време, в това число за деветоюнския преврат и септемврийските бунтове от 1923 г., както и за деветнадесетомайския преврат от 1934 г. Ще бъде направена съпоставка с „лирическия“ дискурс на песнопойките с градски песни, публикувани през същия период.