Данни

Заглавие Метамодернизъм и дигитални разкази
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

метамодернизъм, постмодернизъм, съвременност, „големи наративи”, дигитални разкази, дигитална хуманитаристика

Резюме

Литературоведските дискусии относно назоваването на актуалния период в началото на ХХІ век и опитите да бъдат разпознати доминантни тенденции, наследници на постмодернизма, показват склонност към все по-пространно и задълбочено разглеждане на една от тези тенденции – метамодернизма. Сред особеностите на художествени творби, причислявани към това течение, се разпознават такива, които дават основания да се допусне, че има нова „чувствителност”, „искреност”, както и нов интерес към „големите наративи”. Дали дигиталните разкази са новите големи наративи, могат ли да бъдат, стремят ли се към това (обръщайки се към теоретичните позиции на постмодернизма) и как се пише историята на съвременността, са въпроси, които докладът ще се опита да формулира отчетливо и да предложи възможни отговори.