Данни

Заглавие Магически ритуални практики за пробуждане на женската сила (съвременни интерпретации)
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

мандала танц, кръгът, свещено пространство, женска сила, настройка, молитви, магични думи, заклинания, наричания

Резюме

През XXI в. добиват популярност и постепенно се утвърждават като устойчив съвременен модел на обредност магически ритуални практики за пробуждане на женската сила. Пример за такъв ритуал е Мандала танцът. Целта на тази съвременна интерпретация на женска обредна практика е да се означи сливането и взаимодействието на индивида с природата, както и трансформирането на женската енергия. Обредът е пряко обвързан с лунните фази и е подчинен на емоционалната и практическата реализация на идеите за свръхестественото. Представата за този древен индийски ритуал е, че символизира една от най-женските и красиви практики като процес на трансформиране и балансиране. Обредните действия са насочени към връщане на жената към нейния енергиен център чрез танца, към лечение на тялото и душата. Цел на настоящия текст е да представи и анализира тази съвременна проява на магичното.