Данни

Заглавие Виртуална класна стая в университетското хуманитарно образование – ползи и перспективи
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

виртуална класна стая, онлайн, образование, университетско образование, литературно образование

Резюме

С експанзията на новите технологии всяка една сфера на живот се приспособява към динамиката на технологичното. Университетското образование е еталон за новото, за полезното, за ползотворното. Затова и то трябва да е водещо, когато се задават тенденциите за промени в образователния процес. Ползите от въвеждането на виртуална класна стая като допълнение и/или алтернатива за присъствената форма на обучение са тема на предложения доклад. Фокусирайки се върху това как виртуалното може да подпомогне литературното в университетска среда, изтъкваме онези практически елементи от работата с виртуална класна стая, които биха могли да привлекат хуманитаристи от ново поколение.