Данни

Заглавие Интертекстуалност као обликотворно начело у роману Чувар адресе М. Капора
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

интертекстуалност, цитатност, аутореференцијалност, структура, текст

Резюме

У раду говоримо о типовима интертекстуалних односа у роману Чувар адресе (2003) Мома Капора. У првом реду издвајају се основне врсте интертекстуалних, цитатних и аутореференцијалних релација које налазимо у тексту. Након тога, наша пажња усмјерава се на анализу односа између текста Чувара адресе и интертекста Љетописа Мула-Мустафе Башескије, односно аутореференцијалних веза међузависности у самом тексту романа. На овај начин интертекстуални и аутореференцијални поступци постају конструктивни елементи који управљају структуром и смислом приповијести.