Данни

Заглавие Еврейката царица в българския исторически роман през XX век
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

царица, чужденка, еврейка, другият, самоидентификация

Резюме

Докладът разглежда фикционалните употреби на образа на единствената жена с юдейско вероизповедание, станала българска царица – Сара-Теодора. Текстът разбира нейния образ като едно от типологичните проявления на героя чужденец. Той като такъв е традиционно заплашителен в контекста на самоидентификационното разпознаване на националните общности. Изследването си поставя за цел да открие и проследи основните парадигми, които стоят зад изграждането на образа на еврейката, и модели, които определят различните сюжетни ходове в контекста на българския историческия роман през XX век. Докладът изследва, от една страна, как функционира образът на „другостта“ в конкретните романи, а от друга, проследява кои са корените на неговата поява като такъв.