Данни

Заглавие Учебните програми по литература – истории, разкази, дидактики
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

учебна програма, репрезентации, дидактика на литературната история, канон, списък, стандарт

Резюме

Гимназиална образователна степен и литературното образование – смяна на образователния модел, дидактика на литературната история. Репрезентация и хронология – социокултурни фактори, политики, предпочитания, обективности. История, story, дидактически вариации. Канон, списък, програма – кой, защо и кога става „христоматиен“. Логика на „отпадането“ – учебният план/учебната програма като императив и коректив. Подражание, промяна, подмяна и тяхното постоянство - между намерения и изпълнение. Учебната програма по литература - динамика на съдържателните фигурите, дидактически фигурации на съдържанието. Норма, стандарт, квазивластови импликации, фактическата перспектива.