Данни

Заглавие Майки – дъщери: сърдечната недостатъчност („Попитай сърцето“ на Амели Нотомб)
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

Амели Нотомб, романът „Попитай сърцето“, отношенията майки – дъщери

Резюме

Този текст изследва различните проявления на отношенията майки – дъщери в романа „Попитай сърцето“ на Амели Нотомб.

Възможността връзката между майка и дъщеря да бъде прочетена в цялата ѝ социално-психологическа сложност несъмнено е систематично възпрепятствана от наложения мит за „естественото“ формално ниво на отношения със семеен произход и генеалогия. Отвъд неизменната убеденост в инстинктивната любов-и-зависимост между майката и дъщерята обаче, оказва се, въпросните отношения могат да бъдат лишени именно от любов-и-зависимост. В работата са проследени някои от аспектите на подобна „сърдечна недостатъчност“.