Данни

Заглавие От чувство към действие: репрезентации на отчуждеността (върху разказа „Халосан Стоенче” на възрожденеца С. Т...и)
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

наративни техники, репрезентиране, отчужденост, естетизация на народния бит, деестетизация на човека

Резюме

Текстът се фокусира върху разказа „Халосан Стоенче” (1868) на възрожденския учител и книжовник С. Т...и. Анализационните наблюдения се организират около тезата, че тази творба, осланяйки се на поетиката на дистанцираното нравоучително повествуване, се явява своеобразна проекция на романтико-сантименталните представи за чудака, странника, невписващия се сред общоприетото, чиято силна рефлексивност го кара все повече да се отдели от него, а загубата на последната емоционална и нравствена опора (сестринската обич, подкрепа и привързаност) предопределя и самоволния му избор на отказ от живота.