Данни

Заглавие За граматофобията, или за една граница на авторепрезентацията при Пенчо Славейков
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

modernity, subject, deconstruction, self-representation, self-reference, self-reflection, writing, unrepresentable, Pencho Slaveikov

Резюме

Докладът разглежда в автотекстуална и културноисторическа перспектива проблема за писмеността в рамките на Пенчо-Славейковото творчество с акцент върху поетическите му произведения. Целта на доклада е интерпретирането на репрезентациите на писмеността и/ или писането като специфичен праг на възможностите за идентифицирането на авторепрезентативността на Славейковия идиолект, който бележи точка на неавторепрезентируемост, която едновременно обуславя и разрушава субекта като (привиден) център на предполагаемо установимата „модерна“ естетическа програма на „Мисъл“.