Тези страници са публикувани от Факултета по славянски филологии по повод на традиционната Международна конференция през 2019 г. в Софийския университет на тема „От слово към действие: разкази и репрезентации“ (2–4 май 2019 г.).

Конференцията е частично финансово подпомогната по проект № 87 на НИД, Факултет по славянски филологии. Изказваме сърдечна благодарност на спомоществователите.

Сайтът е подготвен и изпълнен от Андрей Бояджиев със съдействието на Мая Александрова, Татяна Ангелова, Сирма Данова, Камелия Спасова, Стефка Фетваджиева.

Всички права върху текстовете на резюметата принадлежат на техните автори.

Сайтът е направен с решения с отворен код: TEI XML, eXist база данни, приложение за публикуване на резюмета от доклади (tei-abstracts-app). Връзки към използваните софтуерни решения може да откриете под формата на връзки (картинки) в края на всяка страница.