Universiteit Ghent

Миглена Дикова
  • „Бял шум“: Дон ДеЛило и литературният език на възвишеното