Съдържание

автор(и) заглавие насоченост секция ключови думи дата време място
 • Georgieva, Sylvia
 • Mimesis jаko interdisciplinární přístup, aneb nápodoba v řeči a hudbě Литературоведски четения Мимесис и неправдоподобност Mimesis Pláton Pythagoras hudba řeč jazyk v muzice Петък, 3.05.2019 15.30 – 18.00 2. академична зала
 • Kafexholli, Teuta Vinca
 • Millaku, Xhevahire
 • The narrative and sublime in the Kutelian fiction Литературоведски четения Възвишено и непрезентируемо composition tears song mountain nostalgia narrative culminating point narrative Петък, 3.05.2019 15.30 – 17.30 Нова конферентна зала
 • Llapashtica-Lipscomb, Feime
 • Text and Language Езиковедски четения Реч и език language style text structure words competence code stylistics communication grammar standard Четвъртък, 2.05.2019 16.00 – 16.45 160 аудитория (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Majchráková, Daniela
 • Stoykova, Velislava
 • Adjectival Collocability in Slovak and Bulgarian Language Езиковедски четения Равнищата на езика и разказването word combinatorics collocations phraseology Петък, 3.05.2019 10.15 – 10.45 1. академична зала
 • Millaku, Shkelqim
 • The giant of words - Eric Partt Hamp (November 16, 1920 – February 17, 2019) Езиковедски четения Езиковите контакти в огледалото на разказаните истории. Езикова картина на света Linguistics Indo-European Albanian Greece Celtic giant word Петък, 3.05.2019 14.30 – 15.30 1. академична зала
 • Schaller, Helmut W.
 • The appellative function of Bulgarian language Езиковедски четения Реч и език presentation expressivity appeal vocative in direct speech Четвъртък, 2.05.2019 16.00 – 16.45 160 аудитория (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Абаджиева, Магдалена
 • Ръкопис 1423 НБКМ на католическия книжовник Петър Ковачев Царски Езиковедски четения Текст и език католическа книжнина Петър Ковачев Царски народни четива поучителни разкази Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.15 160 аудитория (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Адирков, Костантин
 • Мигел Маняра: преобразеният Дон Жуан Литературоведски четения Метафикции Дон Жуан Мигел де Маняра прелъстител покаялият се грешник Събота, 4.05.2019 11.00 – 13.00 Нова конферентна зала
 • Александрова, Мая
 • Густав Вайганд и терминологията на млекопроизводството Езиковедски четения Езиковите контакти в огледалото на разказаните истории. Езикова картина на света мляко млекопроизводство bálmoş brînză ghiză jíntiţă urdă Петък, 3.05.2019 14.30 – 15.30 1. академична зала
 • Александрова, Александра
 • (Авто)митологизиране на чешкия ъндърграунд през 70-те години на 20 век Литературоведски четения Мит, магия и мълчание ъндърграунд дисидентство Чехословакия манифест митологизиране Събота, 4.05.2019 9.00 – 10.45 Нова конферентна зала
 • Александрова, Ирен
 • Онтологичното изпитание в „Една дума“ на Яворов Литературоведски четения Модернизъм и популярна литература слово действие онтология Яворов ирационалност Четвъртък, 2.05.2019 11.30 – 13.00 2. академична зала
 • Алексиева, Анна
 • Да преживеем Възраждането! Исторически възстановки и национално „преомагьосване“ Литературоведски четения Тематичен блок: Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата тематичен блок минало исторически възстановки Чевъртък, 2.05.2019 16.00 – 18.00 2. академична зала
 • Алексова, Красимира Славчева
 • Мосинец, Анастасия
 • Българският дубитатив и неговите функционални съответствия при превод на руски Езиковедски четения Пленарен доклад евиденциалност дубитатив български език руски език превод функционални съответствия Четвъртък, 2.05.2019 10.30 – 11.15 ч. Аула на Софийския университет
 • Ангелова, Татяна
 • От слово към действие или за речевото поведение на учителя – българист в средното училище (от проучване към прилагане на Общоевропейската рамка за подготовка на учители по език) Езиковедски четения Езиково и литературно образование учител-българист Общоевропейска рамка за подготовка на учители по език Четвъртък, 2.05.2019 11.00 – 12.15 247а аудитория
 • Андонова, Ванеса
 • Еврейката царица в българския исторически роман през XX век Литературоведски четения Референциалната илюзия царица чужденка еврейка другият самоидентификация Четвъртък, 2.05.2019 11.30 – 12.30 Нова конферентна зала
 • Атанасов, Димитър
 • Тематичен блок: Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата Литературоведски четения Тематичен блок: Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата исторически възстановки популярен исторически разказ потребление на идентичност перформативен обрат публична история Чевъртък, 2.05.2019 16.00 – 18.00 2. академична зала
 • Атанасов, Владимир
 • Учебните програми по литература – истории, разкази, дидактики Литературоведски четения Идеология: разкази и документи учебна програма репрезентации дидактика на литературната история канон списък стандарт Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.45 2. академична зала
 • Атанасов, Димитър
 • Историческите възстановки: между фентъзи жанра и „вярата назад“ Литературоведски четения Тематичен блок: Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата тематичен блок минало исторически възстановки Чевъртък, 2.05.2019 16.00 – 18.00 2. академична зала
 • Байчев, Райко
 • Брой до 9 (литературен сеанс и хипноза в Повече от любов на Радослав Гизгинджиев) Литературоведски четения Тематичен блок: Читателят в текста на съвременната българска литература тематичен блок читателят в текста на съвременната българска литература имплицитен читател съвременна българска литература Петък, 3.05.2019 13.00 – 15.00 Нова конферентна зала
 • Банова, Савелина
 • Между узуса и нормата или за конкуренцията на граматически форми Езиковедски четения Езиково и литературно образование норма узус глаголни окончания артикъл местоимения обучение Четвъртък, 2.05.2019 17.00 – 18.15 247а аудитория
 • Божанкова, Ренета
 • Метамодернизъм и дигитални разкази Литературоведски четения Дигитална хуманитаристика метамодернизъм постмодернизъм съвременност „големи наративи” дигитални разкази дигитална хуманитаристика Четвъртък, 2.05.2019 16.00 – 18.00 Нова конферентна зала
 • Боримечкова, Диана
 • За някои проблеми в обучението по български език на китайски студенти Езиковедски четения Езиково и литературно образование Четвъртък, 2.05.2019 15.15 – 16.15 247а аудитория
 • Борисова, Мария-Лия
 • Репрезентацията на семиостиличните кодове във финалния монолог на романа „Възвишение” на Милен Русков Литературоведски четения Съвременен български роман II Милен Русков Възвишение семиостилистични кодове монолог Чарлз Пърс триадична връзка Петък, 3.05.2019 13.00 – 15:00 2. академична зала
 • Бунчић, Сузана Р.
 • Интертекстуалност као обликотворно начело у роману Чувар адресе М. Капора Литературоведски четения Интертекстуалност, автотекстуалност, авторефлексивност интертекстуалност цитатност аутореференцијалност структура текст Петък, 27.04.2018 10:45 – 11:45 Аудитория 160Б (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Вачева, Албена
 • Антропология на градското пространство. София в романите за близкото минало Литературоведски четения Съвременен български роман I роман близко минало център-периферия град Петък, 3.05.2019 10.00 – 12.00 2. академична зала
 • Вишоградска, Ина
 • Шт или щ в български текст (при транскрипция) Езиковедски четения Книжовен език, териториални диалекти, социолекти. Езикови контакти транскрипция транслитерация ортографични вариации Петък, 3.05.2019 12.30 – 13.15 1. академична зала
 • Влахова-Руйкова, Радка
 • Полипредложните конструкции в български (Синтактични и семантични въпроси на интерпретацията) Езиковедски четения Български език – синхронни и диахронни аспекти полипредложни конструкции предложна група синтактични функции на предложните групи Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.00 1. академична зала
 • Войнова, Катерина
 • Журналистически похвати за изразяване на съмнение в онлайн медиите Езиковедски четения Текст и език онлайн медии съмнение преизказване Четвъртък, 26.04.2018 15:45 – 17:00 Аудитория 149 (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Гатев, Дилян
 • Съществителни имена от вестник The Telegraph, свързани с имиграцията Езиковедски четения Книжовен език, териториални диалекти, социолекти. Езикови контакти дискурс съществителни имена имиграция вестник The Telegraph Петък, 3.05.2019 12.30 – 13.15 1. академична зала
 • Генов, Николай
 • Трохи от пиксели: опит върху празните данни на виртуалното Литературоведски четения Дигитална хуманитаристика виртуална реалност (VR) виртуално тяло копие виртуализация репрезентация ексцес Четвъртък, 2.05.2019 16.00 – 18.00 Нова конферентна зала
 • Георгиев, Борислав
 • Къде е родена Мария Калас? (Един аспект на езиковата функционална грамотност) Езиковедски четения Езиково и литературно образование функционална грамотност езиков и социален контекст умозрително разсъждение извличане на импликатури умозаключение и извод Четвъртък, 2.05.2019 17.00 – 18.15 247а аудитория
 • Георгиева, Галина
 • „И на Марс ябълки ще зреят“ (Съветската кинофантастика в епохата на соцреализма) Литературоведски четения Музика и кино Петък, 3.05.2019 10.00 – 12.00 Нова конферентна зала
 • Георгиева, Ваня
 • Майки – дъщери: сърдечната недостатъчност („Попитай сърцето“ на Амели Нотомб) Литературоведски четения Метафикции Амели Нотомб романът „Попитай сърцето“ отношенията майки – дъщери Събота, 4.05.2019 11.00 – 13.00 Нова конферентна зала
 • Гешева, Радея
 • Проекции на словото върху тялото: трансформации Литературоведски четения Метафикции тяло литературност роман италиански писателки проекции свят телесност Събота, 4.05.2019 11.00 – 13.00 Нова конферентна зала
 • Гичева-Гочева, Димка
 • Когато няма подходяща дума, Философът я измисля Литературоведски четения Антични фигури, съвременни дела δύναμις ἐνέργεια ἐντελέχεια създаване на новобългарския философски език Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.45 Нова конферентна зала
 • Глогов, Пламен
 • Харисков, Калоян
 • Пупаки, Деспина
 • Георгиева, Mира
 • Паноров, Радослав
 • Глогова, Виолета
 • Нов възглед за катарзиса в изкуството Литературоведски четения Музика и кино Петък, 3.05.2019 10.00 – 12.00 Нова конферентна зала
 • Горанова, Славея
 • Книжовен език, териториални диалекти, социолекти Езиковедски четения Книжовен език, териториални диалекти, социолекти. Езикови контакти плурицентричност моноцентричност Петък, 3.05.2019 11.15 – 12.00 1. академична зала
 • Горчева, Мая
 • Фантастиката в днешния български роман: мотиви, футуристични визии, наратив Литературоведски четения Съвременен български роман II фантастика роман пънк роман дистопия сънят като мотив двойник Петък, 3.05.2019 13.00 – 15:00 2. академична зала
 • Гочев, Николай
 • Университетски учебник по литература във формата на диалог Литературоведски четения Антични фигури, съвременни дела старогръцка литература диалогичност учебници Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.45 Нова конферентна зала
 • Гъркова, Зорница
 • Разказвачи и репрезентации в романите на Емилия Дворянова и Валери Стефанов Литературоведски четения Съвременен български роман I разказвачески инстанции метафикция съвременен български роман постмодернизъм Петък, 3.05.2019 10.00 – 12:00 2. академична зала
 • Давитков, Ивана
 • За екстралингвистичните аспекти на процесите в адаптацията на имената на българите в Цариброд, Сърбия Езиковедски четения Книжовен език, териториални диалекти, социолекти. Езикови контакти изписване фамилни имена Цариброд социолингвистични аспекти културологични аспекти административни аспекти Петък, 3.05.2019 11.15 – 12.00 1. академична зала
 • Давчева, Елена
 • Един поглед върху интертекстуалното пространство в две руски народни приказки Литературоведски четения Мит, магия и мълчание интертекстуалност римейк прекодиране рецепция преводачески трансформации руски приказки Николай Райнов Събота, 4.05.2019 9.00 – 10.45 Нова конферентна зала
 • Дамянова, Адриана
 • Референциалната илюзия като съпротива срещу смисъла: опит върху разказ от Йовков Литературоведски четения Референциалната илюзия език семиотика структура функция наратив дискурс семантика смисъл референциална илюзия изображение Четвъртък, 2.05.2019 11.30 – 12.30 Нова конферентна зала
 • Данова, Сирма
 • Тварният реализъм в романа „Възвишение“: за природата на една репрезентация Литературоведски четения Съвременен български роман II Възраждане „Възвишение“ Милен Русков Ерих Ауербах Петък, 3.05.2019 13.00 – 15:00 2. академична зала
 • Джурова-Рождественска, Райна
 • Магически ритуални практики за пробуждане на женската сила (съвременни интерпретации) Литературоведски четения Мит, магия и мълчание мандала танц кръгът свещено пространство женска сила настройка молитви магични думи заклинания наричания Събота, 4.05.2019 9.00 – 10.45 Нова конферентна зала
 • Дикова, Миглена
 • „Бял шум“: Дон ДеЛило и литературният език на възвишеното Литературоведски четения Възвишено и непрезентируемо възвишеното Дон ДеЛило „Бял шум“ Ж-Ф. Лиотар литературeн текст Кант нерепрезентируемото Петък, 3.05.2019 15.30 – 17.30 Нова конферентна зала
 • Димитрова, Венера
 • Прекъсванията на реплики в диалогичното единство от въпрос и отговор Езиковедски четения Български език – синхронни и диахронни аспекти език прагматика прекъсване на репликата въпрос отговор Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.00 1. академична зала
 • Димитрова, Цветана
 • Бояджиев, Андрей
 • Изреченска сегментация на средновековни текстове Езиковедски четения Български език – синхронни и диахронни аспекти анотация изречение сегментация средновековни текстове Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.00 1. академична зала
 • Димитрова, Маргарет
 • Узунова, Елена
 • Хилендарският проигумен и архимандрит Пантелеймон: слово и действие Езикознание Текст и език Хилендарски манастир Света гора Възраждане История славянобългарска българско монашество Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.15 160 аудитория (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Дудева, Бистра
 • Testing Pharmacy Students’ Comprehension of Text Cohesion and Coherence Markers in Medication Leaflets Езиковедски четения Езиково и литературно образование ESP pharmacy students text cohesion and coherence Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.00 247а аудитория
 • Желева, Александра
 • Слонът е мамут: мимесис и правдоподобност в Съкровището в снеговете (1913) от Рони Старши Литературоведски четения Мимесис и неправдоподобност правдоподобност мимесис семиотична манипулация Петък, 3.05.2019 15.30 – 18.00 2. академична зала
 • Иванов, Иван
 • Дебати за романа от новото хилядолетие Литературоведски четения Съвременен български роман I Петък, 3.05.2019 10.00 – 12:00 2. академична зала
 • Иванова, Диана
 • Имало едно време една ... вулгарна мафия (Хр. Калчев и П. Пищянек разказват) Езиковедски четения Равнищата на езика и разказването мафия разказване Христо Калчев Петер Пищянек Петък, 3.05.2019 9.00 – 10.00 1. академична зала
 • Иванова-Кифер, Румяна
 • Актуални репрезентации на (авто)биографичното в киното и в литературата Литературоведски четения Музика и кино Künstlerroman Künstlerfilm минало и нерепрезентируемост биографизъм порнография Петък, 3.05.2019 10.00 – 12.00 Нова конферентна зала
 • Игнатов, Владимир
 • От чувство към действие: репрезентации на отчуждеността (върху разказа „Халосан Стоенче” на възрожденеца С. Т...и) Литературоведски четения Мимесис и неправдоподобност наративни техники репрезентиране отчужденост естетизация на народния бит деестетизация на човека Петък, 3.05.2019 15.30 – 18.00 2. академична зала
 • Илиев, Борис
 • Фикционалното изграждане на субективните светове в прозата на Павел Вежинов и Ладислав Фукс от 60-те и 70-те години на XX в. Литературоведски четения Мимесис и неправдоподобност Петък, 3.05.2019 15.30 – 18.00 2. академична зала
 • Илиева, Лилия
 • „Огледало на вярата“ на Кръстьо Пейкич като културно събитие в Европа през първите десетилетия на ХVІІІ век Езиковедски четения Текст и език Кръстьо Пейкич Journal de Trévoux ХVІІІ век българска литература в Европа Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.15 160 аудитория (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Исса, Катя
 • Езиковите контакти на българските бежанци в Австралия Езиковедски четения Езиковите контакти в огледалото на разказаните истории разкази за миналото и настоящето колективизъм по време на изгнание спомени за България, припомнени на български Четвъртък, 26.04.2018 15.45 – 17.00 Аудитория 149 (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Калев, Пламен
 • Прескриптивни и дескриптивни характеристики на юридическия език Езиковедски четения Книжовен език, териториални диалекти, социолекти. Езикови контакти Юридически език прескриптивен език дескриптивен език право правна наука Петък, 3.05.2019 12.30 – 13.15 1. академична зала
 • Калинова, Мария
 • Репрезентация и маса във „Фермата на животните“ на Оруел Литературоведски четения Възвишено и непрезентируемо първичен нарцисизъм формиране на масата фратрия аз-идеал лидер равенство йерархия революция Петък, 3.05.2019 15.30 – 17.30 Нова конферентна зала
 • Камбуров, Димитър
 • Да се завърнеш в чужда земя или защо никой пророк не е приет в родината си Литературоведски четения Възвишено и непрезентируемо репрезентации на комунизма памет имигрантска литература преход Петък, 3.05.2019 15.30 – 17.30 Нова конферентна зала
 • Келбечева, Вероника
 • Границите на Янус Литературоведски четения Антични фигури, съвременни дела Янус календар празник изображение Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.45 Нова конферентна зала
 • Киркова, Вера
 • Езикова vs. концептуална картина на света – развитие в понятието за голотата на бразилския индианец от португалските информативни текстове през XVI в. Езиковедски четения Езиковите контакти в огледалото на разказаните истории. Езикова картина на света португалска империя Бразилия бразилски индианци голота християнизиране езикова картина XVI в. Петък, 3.05.2019 16.00 – 16.15 1. академична зала
 • Ковачев, Огнян
 • „Повече отражение на действителния свят”: адаптиране и ефекти на реалност в Адаптация на Спайк Джоунз Литературоведски четения Музика и кино филмова адаптация писане на сценарии наратология метафилм криза на идентичността двойничество правдоподобие ефект на реалност еволюция на видовете авторефлексивност Петък, 3.05.2019 10.00 – 12.00 Нова конферентна зала
 • Кокинова, Катерина
 • Витолд Гомбрович и реалността на метафикцията Литературоведски четения Мимесис и неправдоподобност фикционална реалност метафикция инструкции текстови контекст Волфганг Изер Витолд Гомбрович Петък, 3.05.2019 15.30 – 18.00 2. академична зала
 • Корићанац, Сања
 • Концептуализација појма Friendship код ученика другог разреда гимназије Езиковедски четения Езиково и литературно образование концептуализација friendship асоцијација-интерпретација когнитивна лингвистика категорија типично периферно пресликавања Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.00 247а аудитория
 • Костова, Катрин
 • Междуезикова омонимия при съществителни имена в чешки и български език Езиковедски четения Езиково и литературно образование междуезикова омонимия чешки език български език като чужд интерферентни грешки Четвъртък, 2.05.2019 17.00 – 18.15 247а аудитория
 • Костова, Надежда
 • Метафори за спомени Езикознание Лексикална семантика, лексикография и стереотипи Четвъртък, 26.04.2018 16:00 – 17:30 Зала 2 (1-ви етаж, Северно крило)
 • Кьосев, Александър
 • Тематичен блок: Читателят в текста на съвременната българска литература Литературоведски четения Тематичен блок: Читателят в текста на съвременната българска литература тематичен блок читателят в текста на съвременната българска литература имплицитен читател съвременна българска литература Петък, 3.05.2019 13.00 – 15.00 Нова конферентна зала
 • Кьосев, Александър
 • Лайф-стайл реализъм и изграждане на читателя в Хавра на З. Карабашлиев Литературоведски четения Тематичен блок: Читателят в текста на съвременната българска литература тематичен блок читателят в текста на съвременната българска литература имплицитен читател съвременна българска литература Петък, 3.05.2019 13.00 – 15.00 Нова конферентна зала
 • Ласкова, Ласка
 • Praesens historicum и наративно сегашно време: синоними или?... Езиковедски четения Български език – синхронни и диахронни аспекти наративни системи ситуационни модели сегашно историческо време сегашно наративно време перспектива на възприемащия перспектива на когнитивния субект Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.00 1. академична зала
 • Лункова, Наталия
 • „Миналото трябва да се държи под око“(моделирането на идентичност и другост в „Сребърни планини“ на Д. Енев) Литературоведски четения Съвременен български роман I съвременна българска проза наратив идентичност Петък, 3.05.2019 10.00 – 12:00 2. академична зала
 • Люцканова-Костова, Ралица
 • Виртуална класна стая в университетското хуманитарно образование – ползи и перспективи Езиковедски четения Езиково и литературно образование виртуална класна стая онлайн образование университетско образование литературно образование Четвъртък, 2.05.2019 11.00 – 12.15 247а аудитория
 • Маврова, Аглая
 • Интерференция в българската писмена реч на носителите на руски език Езиковедски четения Езиково и литературно образование лексикално-семантична интерференция писмена реч български език като чужд носители на руски език Четвъртък, 2.05.2019 17.00 – 18.15 247а аудитория
 • Манова, Рени
 • Маркери на текстовия дейксис в обучението по български език като чужд Езиковедски четения Езиково и литературно образование дейксис текст чуждестранни студенти анкета Четвъртък, 2.05.2019 15.15 – 16.15 247а аудитория
 • Манчев, Алексей
 • Интегральный подход к обучению новейшей литературе Литературоведски четения Мит, магия и мълчание междисциплинарная концепция образования интеграция интегральный подход новейшая литература лингвофутурологический роман дзен-буддистское мировоззрение Пелевина пацифистская парадигма межкультурная интеграция Събота, 4.05.2019 9.00 – 10.45 Нова конферентна зала
 • Маргова, Руслана
 • Как новината става фалшива (Опит за описание на някои езикови маркери при явлението fake news) Литературоведски четения Равнищата на езика и разказването/Автентичност в системата на репрезентация. Имитация, фалшификации и плагиатство. Изобретяване на първообрази и оригинали фалшиви новини езикови маркери текст Петък, 27.04.2018 10:45 – 11:45 Аудитория 160Б (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Маринова, Мария
 • Автоцензурата в разказите за периода на социализма днес Литературоведски четения Интертекстуалност, автотекстуалност, авторефлексивност разказване автоцензура социализъм лична история меморат Събота, 28.04.2018 10:45 – 11:45 Аудитория 160А (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Матеева-Байчева, Венера
 • Глаголът съм и устойчивите интерференти грешки в българската езикова практика на чужденци Езиковедски четения Езиково и литературно образование приложна лингвистика български език като чужд интерферентни грешки форми на глагола спомагателен глагол темпорална система Четвъртък, 2.05.2019 15.15 – 16.15 247а аудитория
 • Милановић, Нина С.
 • Текстуални конектори у дјелу Достојевски о Европи и Словенству Св. Јустина Ћелијског Езиковедски четения Равнищата на езика и разказването текст лексички и стилистички конектори смисаони односи лингвостилистичка анализа Петък, 3.05.2019 9.00 – 10.00 1. академична зала
 • Миндова, Людмила
 • Описание на неописуемото. Комунистическите лагери в художествената литература на Средна Европа и Балканите Литературоведски четения Петък, 27.04.2018 10:30 – 11:15 Аудитория 160А (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Мицкова, Мария
 • Изходни начала при събирането и описанието на диалектоложки материал през втората половина на ХIХ век Езиковедски четения Текст и език история на българската диалектология събиране на диалектоложки материал фонетично записване българска диалектология история на българската филологическа мисъл ХIХ век Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.15 160 аудитория (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Москова, Михаела
 • Съвпадение на формите на конклузивния аорист и индикативния перфект Езиковедски четения Български език – синхронни и диахронни аспекти евиденциалност конклузив перфект граматическа омонимия бипартиципиалност Четвъртък, 2.05.2019 11.30 – 12.15 1. академична зала
 • Недялкова, Мартина
 • Бягството от домакинска работа – утвърждаване на патриархалния ред или форма на бунт? Литературоведски четения Мимесис и неправдоподобност домакиня ядрено семейство семейна система ие преходно поколение ню фамири Петък, 3.05.2019 15.30 – 18.00 2. академична зала
 • Нейкова, Йоанна
 • Земярска, Франческа
 • „Анна О.“ – наративни техники Литературоведски четения Възвишено и непрезентируемо Фройд Анна О. наратология наративни техники Петък, 3.05.2019 15.30 – 17.30 Нова конферентна зала
 • Николова, Надежда
 • Обръщенията в съвременната медицинска комуникация Езиковедски четения Книжовен език, териториални диалекти, социолекти. Езикови контакти речев етикет обръщения медицинска комуникация Петък, 3.05.2019 11.15 – 12.00 1. академична зала
 • Осенова, Петя
 • За типовете моделиране на частите на речта в българския език Езиковедски четения Български език – синхронни и диахронни аспекти части на речта моделиране български език Четвъртък, 2.05.2019 11.30 – 12.15 1. академична зала
 • Папучиев, Николай
 • Идеология и норма: „Скритите полета“ на традиционната култура Литературоведски четения Идеология: разкази и документи Брезник социализъм културни практики културни политики идеология Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.45 2. академична зала
 • Паскалева, Богдана
 • Имплицитният читател в употребата на българския език (Романите „Една и съща нощ“ от Христо Карастоянов и „Скарлет + Иво = ВНЛ“ от Иво Сиромахов) Литературоведски четения Тематичен блок: Читателят в текста на съвременната българска литература тематичен блок читателят в текста на съвременната българска литература имплицитен читател съвременна българска литература Петък, 3.05.2019 13.00 – 15.00 Нова конферентна зала
 • Пацева, Мирена Атанасова
 • Руневска, Елена
 • Разказът в дейностно ориентираното обучение по български език като чужд Езиковедски четения Езиково и литературно образование Дейностно ориентиран подход ЧЕО преподаване, основано на задачи task-based language teaching разказ Четвъртък, 2.05.2019 11.00 – 12.15 247а аудитория
 • Пелева, Инна
 • Когато думите не правят неща: Гео Милев, „Септември” и следдеветосептемврийска България Литературоведски четения Идеология: разкази и документи литература на НРБ критицизъм Гео Милев „Септември” Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.45 2. академична зала
 • Пенчев, Бойко
 • Идеологии на българското. Имплицитният читател в романите „Светата кръв“ на Антон Баев и „Войната на буквите“ на Людмила Филипова Литературоведски четения Тематичен блок: Читателят в текста на съвременната българска литература тематичен блок читателят в текста на съвременната българска литература имплицитен читател съвременна българска литература романът„Светата кръв“ на Антон Баев романът „Войната на буквите“ на Людмила Филипова Петък, 3.05.2019 13.00 – 15.00 Нова конферентна зала
 • Петкова, Гергана
 • Украински и белоруски лични имена, образувани от римско митологично име Езиковедски четения Равнищата на езика и разказването украински език белоруски език антропоним римско митологично име Петък, 3.05.2019 10.15 – 10.45 1. академична зала
 • Петкова, Теодора
 • Дигиталният текст като феномен на културата Литературоведски четения Дигитална хуманитаристика мрежа дигитални медии интертекстуалност връзки машинен език Четвъртък, 2.05.2019 16.00 – 18.00 Нова конферентна зала
 • Петров, Иван
 • Мислене, разум и разумно в славянските преводи на житието на св. Антоний Велики Езиковедски четения Текст и език старобългарски преводи старогръцки език житие Антоний Велики Атанасий Александрийски късноантична философия християнство терминология Четвъртък, 2.05.2019 11.30 – 12.15 160 аудитория (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Петрова, Красимира
 • Какво ни разказват търговските етикети... Езиковедски четения Езиковите контакти в огледалото на разказаните истории. Езикова картина на света търговски названия и етикети семиотика лингвистика Петък, 3.05.2019 14.30 – 15.30 1. академична зала
 • Пилева, Мария
 • Религиозни мотиви в побългарените творби от чужди литератури през XIX век Литературоведски четения Съвременен български роман II религиозни мотиви белетристика адаптация побългаряване Възраждане Петък, 3.05.2019 13.00 – 15:00 2. академична зала
 • Попова, Жана
 • Вещите и пътешественикът. Функции и репрезентации съседска общност съседи град село медии медиен разказ реч диалог Петък, 27.04.2018 10:45 – 11:45 Аудитория 160Б (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Робова, Антоанета
 • Метатеатрални похвати и алтернативни митоморфози в пиесите „D.J.“ на Георги Господинов и „Жените срещу Дон Жуан“ на Ерик-Еманюел Шмит Литературоведски четения Метафикции Дон Жуан Ерик-Еманюел Шмит Георги Господинов метатеатралност интертекстуалност митокритика Събота, 4.05.2019 11.00 – 13.00 Нова конферентна зала
 • Русева, Мария
 • Вещите и пътешественикът. Функции и репрезентации Литературоведски четения Референциалната илюзия вещи пътуващ човек пътешестване българска литература 1920-те години 1930-те години Четвъртък, 2.05.2019 11.30 – 12.30 Нова конферентна зала
 • Сивилова, Яна
 • Ролята на фразите в разказването на света Езиковедски четения Езиковите контакти в огледалото на разказаните истории. Езикова картина на света стилистика фразема пародия рима Петък, 3.05.2019 14.30 – 15.30 1. академична зала
 • Симеонова, Кристияна
 • Към въпроса за състоянието на учебниците по български език в средното училище Езиковедски четения Езиково и литературно образование обучение учебник терминология дефиниция Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.00 247а аудитория
 • Спасић, Наташа А.
 • Уџбеници у практичној настави српског јежика као страног на универзитету Св. Климент Охридски Езиковедски четения Езиково и литературно образование српски језик као страни уџбеници приручници речници и граматике српског језика за странце Св. Климент Охридски – Софија Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.00 247а аудитория
 • Спасова, Камелия
 • Гроздето на Зевксис и завесата на Паразий Литературоведски четения Антични фигури, съвременни дела теория на отражението похват модернизъм модерен реализъм ефект на реалността Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.45 Нова конферентна зала
 • Ставру, Стоян
 • Литература за съдии: митът за Херкулес и истината за Адам Литературоведски четения Антични фигури, съвременни дела право литература съдия правораздаване Херкулес Адам Херкулес Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.45 Нова конферентна зала
 • Станева, Маргарита
 • Идеологията и литературата като конструктори на реалност Литературоведски четения Фикция и ефект на реалността. Маскирани форми на истина и натурализация на илюзиите реалност фикция идеология литература белетристика реализъм Събота, 28.04.2018 10:45 – 11:45 Аудитория 160А (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Стефанова, Валерия
 • Функции на метанаративите в традиционните и модерните общества Литературоведски четения Метафикции Събота, 4.05.2019 11.00 – 13.00 Нова конферентна зала
 • Стоилов, Филип
 • Химеричният разказ – Чамкория на Милен Русков Литературоведски четения Тематичен блок: Читателят в текста на съвременната българска литература тематичен блок читателят в текста на съвременната българска литература имплицитен читател съвременна българска литература Петък, 3.05.2019 13.00 – 15.00 Нова конферентна зала
 • Стоичкова, Ноеми
 • Документалистика и идеология (Из епистоларно-критически сюжети от 50-те години на ХХ в. втора част) Литературоведски четения Идеология: разкази и документи епистолари кръг „Мисъл“ три критически контекста: „реабилитиране“, идеологически манипулации, съвременна нехомогенна българска литературна история Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.45 2. академична зала
 • Стоянов, Валентин
 • Вицовата репрезентация на училището – от генезиса до рецепцията Литературоведски четения Мит, магия и мълчание вицове за училище генезис рецепция Събота, 4.05.2019 9.00 – 10.45 Нова конферентна зала
 • Стоянова, Надежда
 • Събитие и песен (Модификации на колективната памет в български песнопойки от 1920-те и 1930-те) Литературоведски четения Модернизъм и популярна литература българска литература песнопойки 1920-те години 1930-те години септември 1923 г. памет фолклор песен градска песен Четвъртък, 2.05.2019 11.30 – 13.00 2. академична зала
 • Страхилов, Иво
 • Мегалитът "Слънчевата врата" край Бузовград: сглобяване на разказа за наследството Литературоведски четения Тематичен блок: Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата тематичен блок минало исторически възстановки Чевъртък, 2.05.2019 16.00 – 18.00 2. академична зала
 • Тилев, Енчо
 • Местоимението като част на речта – същност и проблеми на класификацията Езиковедски четения Реч и език местоимения части на речта семантика граматика Четвъртък, 2.05.2019 16.00 – 16.45 160 аудитория (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Тишева, Йовка
 • Граматични трансформации в устни разкази Езиковедски четения Български език – синхронни и диахронни аспекти разговорна реч глаголно лице време актуална реч препредадена реч косвена реч диалог Четвъртък, 2.05.2019 11.30 – 12.15 1. академична зала
 • Тодоров, Мария
 • Случаи на морфологична интерференция между сръбски и български Езиковедски четения Езиково и литературно образование интерференция език морфология сръбски език български език категория род число определеност Четвъртък, 2.05.2019 17.00 – 18.15 247а аудитория
 • Тодорова, Ирина
 • Използване на виртуални и визуални елементи при представяне на книга Литературоведски четения Дигитална хуманитаристика пъблисити онлайн офлайн среда роман сборник с разкази Ютуб Фейсбук Четвъртък, 2.05.2019 16.00 – 18.00 Нова конферентна зала
 • Трифонова, Ива
 • Синодик или поменик от средата на XVII в., едно от редките издания във фонда на Националната билиотека „Свв. Кирил и Методий“ Езиковедски четения Текст и език Синодик Поменик старопечатни книги Национална библиотека „Свв. Кирил и Методий“ Иларион Ловчански Карлуковски манастир културно-историческо наследство Четвъртък, 2.05.2019 14.00 – 15.15 160 аудитория (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Троева, Евгения
 • От исторически разказ към историческа репрезентация (по примера на Маркели) Литературоведски четения Тематичен блок: Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата тематичен блок минало исторически възстановки Чевъртък, 2.05.2019 16.00 – 18.00 2. академична зала
 • Филипова, Божана
 • Музикалното нерепрезентируемо Литературоведски четения Музика и кино Петък, 3.05.2019 10.00 – 12.00 Нова конферентна зала
 • Христакуди-Константиниду, Фотини
 • Понятията „гърцизъм-космополитизъм“ в парадигмата на гръцкия модернизъм Литературоведски четения Модернизъм и популярна литература гръцка литература етноцентризъм европоцентризъм космополитизъм Четвъртък, 2.05.2019 11.30 – 13.00 2. академична зала
 • Христова, Ина
 • Слово и мълчание в романистиката на Милош Църнянски Литературоведски четения Мит, магия и мълчание слово мълчание Милош Църнянски меланхолия език Събота, 4.05.2019 9.00 – 10.45 Нова конферентна зала
 • Христова, Наталия
 • От четенето на литература до биотехнологичното усилване Литературоведски четения Дигитална хуманитаристика четене емпатия трансхуманизъм морално усилване Четвъртък, 2.05.2019 16.00 – 18.00 Нова конферентна зала
 • Христова-Йорданова, Камелия
 • Текстологични наблюдения върху Словото за Благовещение от Йоан Дамаскин по ръкописи от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ Езиковедски четения Текст и език Благовещение Цариброд Йоан Дамаскин Национална библиотека „Свв. Кирил и Методий“ Владислав Граматик Четвъртък, 2.05.2019 11.30 – 12.15 160 аудитория (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Христова-Шомова, Искра
 • Малки допълнения към разчитането на Енинския апостол Езиковедски четения Текст и език ръкопис текст Апостол специализирани снимки Четвъртък, 2.05.2019 11.30 – 12.15 160 аудитория (Ректорат, 4-ти етаж)
 • Цветкова, Боряна
 • Фантастично и иронично в „Незавършеният роман на една студентка“ на Любен Дилов Литературоведски четения Съвременен български роман II фантастика ирония социум Любен Дилов Петък, 3.05.2019 13.00 – 15:00 2. академична зала
 • Чернокожев, Николай
 • Думи - действия и бездействие (в романа „Под игото“) Литературоведски четения Пленарен доклад публичност реч имена образ Четвъртък, 2.05.2019 10.30 – 11.15 ч. Аула на Софийския университет
 • Шолце, Венцеслав
 • За граматофобията, или за една граница на авторепрезентацията при Пенчо Славейков Литературоведски четения Модернизъм и популярна литература modernity subject deconstruction self-representation self-reference self-reflection writing unrepresentable Pencho Slaveikov Четвъртък, 2.05.2019 11.30 – 13.00 2. академична зала
 • Шушлина, Весела
 • Като две капки вода (за мястото на устойчивите сравнения в обучението по български език като чужд) Езиковедски четения Езиково и литературно образование български език като чужд фразеологични единици устойчиви сравнения фразеологични еквиваленти фразеологични аналози Четвъртък, 2.05.2019 15.15 – 16.15 247а аудитория