Съдържание

  • 1. За този сайт
  • 2. Информация за технологията

За този сайт

Този сайт е част от инициативите на Магистърската програма „Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката“ на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Тук е представена магистърската теза на Мирела Гигова.

Информация за технологията

Файловете на това интернет приложение са написани с XML/TEI и въведени в XML базата данни eXist-db. Скриптовете са написани на XQuery, XSLT и JavaScript.