Kliment

 

 

Факултетът по славянски филологии

подготвя бакалаври, магистри и докторанти

в областта на българистиката, славистиката и

балканистиката

 

 

 

Прием в магистърски програми на ФСФ за учебната 2018/2019 г.

 

Поправителна сесия - есен 2018 г., редовно обучение

 

Септемврийска изпитна сесия 2018, специалност БФ, задочно обучение

 

Допълнителен прием за студентска мобилност по програма „Еразъм +“

 

Правила за прехвърляне на студенти от друго висше училище или друга специалност