Kliment

 

 

Факултетът по славянски филологии

подготвя бакалаври, магистри и докторанти

в областта на българистиката, славистиката и

балканистиката

 

 

 

 

 

Дати за изпитната сесия на студентите от специалност БФ, задочно обучение, юни - юли 2018 г.

 

Награда на Факултета по славянски филологии за езиковедска книга на факултета за периода 2016 – 2018 г.

 

Изложба, посветена на 140 г. от рождението на акад. Михаил Арнаудов

 

Лекции на на проф. д-р Томаш Гланц от Цюрихския университет