Writing 1

 

Фондация „Блага Димитрова”

и

Факултетът по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски"

 

обявяват конкурс за еднократна стипендия на името на Блага Димитрова за летния семестър на учебната 2017/2018 г.

 

Стипендията е предназначена за студенти на ФСФ, които имат постижения в областта на литературното творчество, превод на литературни текстове от славянски езици и литературоведски разработки.

 

Необходими документи:

1.  Молба свободен текст

2. CV

3.  Академична справка

4. Копия от публикациите

 

Документите се подават в Деканата на Факултета по славянски филологии до 10.05.2018 г.