su night

 

Скъпи възпитаници и приятели на Софийския университет,

 

Задава се 130-ата годишнина на Алма Матер! Предлагаме ви да я отпразнуваме заедно с усмивка, като съберем и запишем вашите забавни и колоритни разкази из личната ви история, свързана с Университета.  Вероятно можете да разкажете много забавни спомени, които да откроят човешките качества на сериозните академични хора, срещнати по време на следването в СУ, както и собствени нестандартни, анекдотични преживявания, съпроводили студентския ви живот. Нека да напишем заедно „Весела книга за Софийския университет, неговите преподаватели и техните възпитаници”!

 

Изпращайте вашите истории до 9000 знака и снимков материал (сканирани или дигитализирани снимки) до 31 май 2018 г. на адресThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.