Сборник от Конференцията на Факултета по славянски филологии “Надмощие и приспособяване”

 

Сборникът с доклади от Конференцията на Факултета по славянски филологии “Надмощие и приспособяване” вече е факт! Конференцията се проведе през април 2017 г. и за първи път организаторите заложиха на електронно издание, което да се съхранява и разпространява от Университетската библиотека. Двата тома на сборника са вече достъпни в дигиталните колекции на библиотеката:

 

Том I “Литературоведски четения в чест на 80-годишнината на професор Никола Георгиев” http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/28689 

 

Том II “Езиковедски четения” http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/28690 

 

Паралелно с електронното издание беше отпечатано и книжно, което е в ограничен тираж и всички бройки ще бъдат предоставени на библиотеките в страната. В момента сборникът е наличен в Народната, в Университетската и във Филологическата библиотека.

 

Благодарим на всички автори за ценния им принос.

 

books sbornik 

 

Приятно четене!