ПРОЦЕДУРА


по атестиране на преподавателите в СУ „Св. Климент Охридски"

 

su-22

 

 

Драги колеги, ако имате въпроси към процедурата по атестиране, бихте могли да пишете на Атестационната комисия във факултета на адрес

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Маргарет Димитрова (председател), Тодор Христов (зам. председател), Катя Станева, Татяна Ангелова, Ростислав Станков, Марина Джонова, Биляна Михайлова


 

Процедура по атестиране (Приложение 4.3)

 

График за провеждане на атестация на научно-преподавателския състав на ФСлФ през 2017 година (Приложение 1)

 

Личен отчет (Приложение 4.1)

 

Приложение 4.2

 

Анкетна карта за студенти