uni5

 

Наградени преподаватели от Факултета по славянски филологии


На академичното тържество по случай Патронния празник на СУ "Св. Климент Охридски" наши колеги получиха достойно научно и обществено признание:

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова от Катедрата по българска литература бе удостоена с наградата на СУ "Св. Климент Охридски" и Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2016 г.

Научен екип в състав проф. дфн Петя Янева (ФКНФ), доц. д-р Цветана Ралева (ФСлФ, Катедра по руски език), доц. д-р Ценка Досева (ФСлФ, Катедра по руски език) и доц. д-р Веселка Желязкова (КМНЦ-БАН) получи  Голямата награда за научна и изследователска дейност „Софийски университет "Св. Климент Охридски“ за изданието "Симеонов сборник. Том 3. Гръцки извори".

Честито!