Годишник на Факултета по славянски филологии 98-101 онлайн

 

lib33

 

 

Вече е публикуван най-новият брой на Годишника на Факултета по славянски филологии 101 (2016). Онлайн версии на последните четири броя 98 (2013), 99 (2014), 100 (2015), 101 (2016) може да използвате на сайта на Университетската библиотека:

 

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/155

 

Изисквания за приемане и отпечатване на ръкописи в Годишника на ФСлФ