Награди за най-добра литературоведска книга на Факултета по славянски филологии – 2017 г.

 

На заседанието си от 16 май 2017 г. ФС на ФСФ след тайно гласуване присъди две награди:

  • Наградата на ФСФ за най-добра книга в областта на литературоведската наука на доц. д-р Диана Атанасова за книгата й Реторика на историчното: Деяние на Св. Никола в южнославянски контекст”, Литературен вестник, 2015.

     

    ritorika

 

  • Наградата на ФСФ и сдружение „Георги Раковски“ за научна книга на млад учен в областта на литературознанието на гл. ас. д-р Сирма Данова за книгата й  „Кралят физиономист.Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков“, Парадигма, 2016.

     

    kralyat-fizionomist