aula2

 

До

Членовете
на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

 

Уважаеми колежки и колеги,

 

Въз основа на чл. 43, т. 1 и 2, от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет и с решение на Факултетския съвет от 18.09.2012 г. свиквам от 9.30 ч. на 13 ноември 2012 г. редовното годишно заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии при следния проект за дневен ред:

  1. Гласуване на дневния ред на Общото събрание
  2. Попълване на състава на органите на Общото събрание на Факултета по славянски филологии
  3. Отчет на Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за изтеклата година (ноември 2011 – ноември 2012 г.)
  4. Изказвания по отчета на Деканското ръководство
  5. Гласуване на отчета на Деканското ръководство
  6. Попълване на състава на ръководните органи на Факултета по славянски филологии – избори, обявяване на резултатите и при нужда балотаж, след което обявяване на окончателните резултати

 

Заседанието ще се проведе в Аулата на Софийския университет.

Със заповед на Декана 13 ноември 2012 г. е обявен за присъствен, но неучебен ден.

 

Регистрацията ще се проведе от 8.30 до 9.30 часа.

 

Отчетен доклад на деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за периода 07.11.2011– 12.11.2012 г.

 

 

Уважаеми колежки и колеги,

 

 

Призовавам Ви да се явите на заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии и да се включите активно в работата му.                                                             

проф. д.ф.н. Боян Вълчев,

председател на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

София, 22.10.2012 г.