Ръководител: проф. дфн Милена Кирова, каб. 145, тел. 9308 308

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Проф. дфн Валери Стефанов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Българска литература след I световна война

Проф. дфн Милена Кирова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Българска литература след Освобождението

Проф. дфн Николай Чернокожев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Възрожденска литература, Българска литература след Освобождението

 

Проф. д-р Иван Иванов

 

 Нова българска литература

 

Доц. д-р Катя Станева

 

Възрожденска литература

 

Доц. д-р Бойко Пенчев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нова българска литература

 

Доц. д-р Паулина Стойчева

 

 

Детска литература, Нова българска литература

 

 

Доц. д-р Николай Папучиев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Културна антропология. Български фолклор

 

Доц. д-р Ани Илков

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Българска литература след Освобождението

 

Гл. ас. д-р Ноеми Стоичкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Нова българска литература

Гл. ас. д-р Мария Илчевска

 


Културна и социална антропология. Български фолклор

Гл. ас. д-р Надежда Александрова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Възрожденска литература

Гл.ас. д-р Кристина Йорданова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Нова българска литература

Гл.ас. д-р Надежда Стоянова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нова българска литература

 

Гл.ас. д-р Сирма Данова

 

Възрожденска литература

 

Ас. д-р Биляна Борисова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Нова българска литература 

 

Лора Султанова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Филолог-специалист, каб. 138, тел. 9308 535