contest jpeg Save

 

Дати за събеседване за прием в магистърските програми на ФСлФ

за учебната 2017/ 2018 г.

 

 

Преводач-редактор

Събеседване – 12.09., 13 ч., 155 каб.

 

Литературознание

Събеседване – 12.09. от 11 ч. в 145 каб.

 

Лингвистика - езикова система и речеви практики

Събеседване - 13.09., 11 ч., 143 кабинет

 

Литература, кино и визуална култура

Събеседване - 13.09. от 10 ч. в 155 каб.

 

Интерпретативна антропология

Събеседване - 13.09 от 09.00 ч. в 138 кабинет

 

Старобългаристика

Събеседване: 12.09.2017 г. от 16:30 ч. в каб. 144

 

Опазване на българското културно наследство

Събеседване: 12.09., 17.30, 144 каб.

 

Образованието по български език и литература в средното училище                                            

Събеседване: 13.09. от 14.30 ч. в зала 247А

 

Литературата-творческо писане

Събеседване - 13.09.2017 г. , 11.00.ч., 146 каб.

 

Трансгранична българистика

Събеседване - 12.09. от 14 ч. в каб. 139а

 

Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката                                   

Събеседване – 12.09. от 11 ч. в 138А

 

Език и културно пространство

Събеседване – 12.09.,11 ч., 119 кабинет

 

Руска литература, култура и художествен превод

Събеседване - 12.09. от 12 ч. в 130 каб.

 

Език. Култура. Превод

Събеседване - 12 09. от 12 ч. в 126 каб.

 

 

Първо класиране: 15 септември 2017 г.

Второ класиране: 2 октомври 2017 г.

 

Откриването на учебната година за магистри (випуск 2017/2018) ще се състои на 9.10. 2017 г. от 13 ч. в Нова конферентна зала.

 

 

Магистърски програми на ФСлФ