lit cult

 

Прием

в магистърските програми на ФСлФ за учебната 2017/2018 г.

(1-во класиране)

за места държавна субсидия

 

Обявеното класиране е неофициално. Записването на приетите студенти ще става на 27 и 28 септември 2017 г. след излизането на ректорската заповед. На 02.10 ще бъде обявено второто класиране за незаетите места за държавна поръчка, както и за местата за обучение срещу заплащане. В срок до 06.10.2017 г. Ректорът издава обща заповед за записването на кандидатите от втория етап на класирането.

 

Откриването на учебната година за новоприетите магистри ще бъде на 9.10.2017 г. от 13 ч. в Нова конферентна зала.

 

Таксата за един семестър редовно обучение държавна поръчка е 295 лв.

 

Специалност “Българска филология”

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

Име и фамилия          Състезателен бал

 

Програма “Литературознание”

Специалисти

Николай Генчев Генов    11.98

Ванеса Иво Андонова    11.82

Ив-Кристиан Григоров Ангелов    10.73

 

Програма „Лингвистика – езикова система и речеви практики”

Специалисти

Константин Любомиров Радоев   11.96

Илия Иванов Точев    11.55

Гергана Тодорова Попова    11.52

Мая Филипова Йосифова    11.29

Александра Илиева Аврамова    10.62

 

Програма "Интерпретативна антропология"

Специалисти

Борислава Красимирова Иванова    10.64

 

Програма “Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката”

Специалисти

1. Мирела Миленкова Гигова    11.93

2. Ива Румянова Балева    11.75

3. Мария Венциславова Алексиева    10.91

4. Сабина Никитова Димитрова    10.48

 

Програма „Старобългаристика”

Специалисти

Пламена Георгиева Костова    11.87

 

Програма „Литературата – творческо писане”

Специалисти

Любен Станимиров Гатев    11.56

Радостина Николаева Пеева-Михова    10.84

Теодор Михайлов Марков    10.70

 

Програма „Литература, кино и визуална култура”

Специалисти

Николина Иванова Делева    11.60

Златина Евстатиева Тодорова    11.45

Силвия Венелинова Генова    10.60

 

Неспециалисти

Алиса Атанасова Атанасова    11.88

Христо Стойнов Пъдев    11.73

Александра Антониева Александрова    11.31

Иван Красимиров Димитров    11.22

 

Програма „Образованието по български език и литература в средното училище”

Специалисти

Кристиян Гришев Григоров    11.86

Елена Тодорова Тинтерова    11.17

 

Програма „Преводач-редактор”

Специалисти

Теодора Стоянова Бонева    12.00

Стефка Диянова Кожухарова    11.99

Яна Иванова Димова    11.87

Кристиана Иванова Любенова    11.86

Мартина Деянова Неделчева    11.67

Невена Цветомирова Цачева    11.60

Марина Владимирова Трайкова    11.57

Илия Елисаветов Илиев    11.53

Здравина Цветанова Николова    11.48

Ивана Христова Илиева    11.16

Елена Константинова Хаджистоянова    11.04

Петя Росен Симеонова    11.00

Мира Йорданова Тодорова    10.99

Станислава Димитрова Добрева    10.69

Албена Иванова Зойкова    10.58

Надя Росенова Миленкова    10.60

Женя Михайлова Шиварова    10.36

Николета Георгиева Драчкова    10.27

Златина Атанасова Атанасова    9.69

 

Неспециалисти

Ива Михайлова Тодорова    11.97

Йоана Емилова Ванчева    11.76

Веселина Касимирова Симеонова    11.15

Мартин Марий Петрушев    10.83

Надя Георгиева Георгиева    9.92

Яна Валериева Стателова    9.87

 

Програма „Трансгранична българистика”

Специалисти

Деница Стоянова Христова    10.48

Неспециалисти

Евелин Андреева Костива    11.13

 

Програма „Език и културно пространство“

Неспециалисти

Мария Теодоров    10.34

 

Специалност „Руска филология”

 

Програма „Език. Култура. Превод”

Специалисти

Христос Панайотис Стаму    11.53

Неспециалисти

Екатерина Ивановна Тарасова    10.76

 

Програма „Руска литература, култура и художествен превод”

Неспециалисти

Милослав Димитров Милославов    11.40

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

Програма „Образованието по български език и литература в средното училище”

Специалисти

Гергана Здравкова Бенева    11.75

Николета Панкова Балканджийска    11.66

Рая Костадинова Делиджакова    10.92

Златина Вангелова Байнашева    10.68