Да мислим киното

 

Геновева Димитрова

 

„Да мислим киното” е теоретично-практическо въведение в спецификата на филмовия анализ – процес на осмислянето на филм, автор или направление и ситуирането му в по-общ културен контекст.

Целта на курса е чрез лекции, гледане на филми и обсъждането им да се формират у студентите естетически критерии и умение да ги формулират чрез професионална терминология.

Филмовият анализ е необходимо базисно знание за преводачи и редактори, а и за всеки студент с културни интереси.

 

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Кратък екскурс из филмовата история – първи стъпки, етапи, жалонни автори и произведения.

2

2.

Въведение в специфичната терминология, свързана с поетиката на киното (сценарий, адаптация, жанр, кадър, епизод, план, монтаж, цвят, костюм).

 

2

3.

Основни школи и направления в киното.

 

2

4.

Италиански неореализъм – влияние до днес

 

1

5.

Френската нова вълна.

 

1

6.

Американско кино - инвазия на Холивуд и естетически търсачества.

 

1

7.

Независимото кино от 50-те до днес – специфика, представители, фестивали.

2

8.

Авторското кино – от Европа до Азия.

 

2

9.

Road movie – най-дишащият жанр в киното.

2

10.

Анализ на световната филмова ситуация в момента - криза на сюжетите.

 

2

11.

История на филмовата теория.

 

2

12.

Диалогът между кино- и телевизионния език.

 

1

13.

Новите технологии и естетиката на киноезика («Таймкод", "Руската съкровищница", «Аватар», «Пина»).

 

1

14.

Българското кино през последното десетилетие – проблеми на контекста.

2

15.

Проблеми на критическия дискурс

1

 

 

Практически упражнения

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1.

„Интервю” на Фелини

2

2.

„Полунощ в Париж” на Уди Алън

2

3.

„Любов по време на холера” на Марк Нюъл

2

4.

 

 

5.

 

 

 

 

Форми и методи на оценяване: писмен изпит

    

Литература:

 

Базен, Андре. Что такое кино?, М., 1972.

Барт, Ролан. Разделението на езиците, С.: Наука и изкуство, 1995.

Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Идентичност и културен диалог в новото европейско кино, Институт за изкуствознание при БАН, 2007.

Гачев, Георги. Българският космо-психо-логос. Превод Петя Иванова, Ася Григорова. С.: Захарий Стоянов”, Св. Климент Охридски, 2006.

Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Сборник, съставител Людмил Димитров, С.: Факел, 2004.

Дигиталният екран. Божидар Манов– съставител. С.: Валентин Траянов, 2004.

Димитрова, Геновева, Кино в края на века. Български фигури и игрални филми - поглед от 90-те. П.: ЕА, 1999. 

Димитрова, Геновева. Въртележки на абсурда. Руското игрално кино (1991-2011), С.: Валентин Траянов, 2011.

Найденова, Вера. Кино познато и непознато. С.: Наука и изкуство, 1986.

Найденова, Вера, Съвременният киносвят. .С.: Дружество Гражданин, 2009.

Садуль, Жорж, “Всемирная история кино” в 6-ти томах, 1958 – 1982.

“Старо” кино – нови медии – “нови” зрители. Божидар Манов– съставител. София: Валентин Траянов, 2005

Хънтингтън, Самюъл. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред”. Превод от английски Румяна Радева. С.: Обсидиан, 2006.

Янакиев, Александър - "Българско кино - Енциклопедия", 2000, изд. "Титра"

Cinema: A Critical Dictionary - I, II, 1980, Secker & Warbing, London