проф. д-р Татяна Ангелова

Хорариум:
30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Лекционен курс


Конструктивизмът като образователна парадигма и интегрирането на ИКТ в образованието по български език и литература. (5 часа)
Интегриране на ИКТ в ОБЕ. Работа с текстов редактор. Приложение при обучение в писмена реч ( редактиране, страниране, проверка на правописа, съхраняване на информация, разпечатване). Видове файлове (разширения doc, pdf). (5 часа + 2 часа упражнения)
Интегриране на ИКТ в ОБЕ. Интернет ресурси и търсене на образователна информация по БЕЛ с помощта на машина за търсене и по интернет адреси. Съхраняване на линк, специфика на хипертекста. Изисквания при писане на курсова и дипломна работа. Стандарти за цитиране. Полезни интернет адреси (сайтове и портали). (5 часа + 5 часа упражнения)
Интегриране на ИКТ в ОБЕ. Изработване на компютърна презентация (ppt). Изисквания към жанра. Специфика на речевото поведение при представянето. Приложение на мултимедията при работа с ученици (на занятие по български език и литература) и при работа с учители (представяне на педагогически опит) (5 часа + 5 часа упражнения)
Интегриране на ИКТ в ОБЕ. Работа с електронна поща. Проектноориентирано обучение и използването на е-мейл. Работа по национални и международни проекти. Специфика на работата в екип.
(5 часа + 5 часа упражнения)
Корпусна лингвистика и ОБЕ. Е-обучение. Плюсове и минуси на дистанционното обучение. Смесено обучение. (5 часа)

Ключови проблеми:
Кои са информационните и комуникационни технологии? Какви възможности за интегриране има в образованието по български език и литература? Какъв проект може да се изработи в екип с приложение на ИКТ в образованието по български език и литература.